WELCOME AT HZ

Introduction week 29 August-2 September 2022

The start of your study in Zeeland

Your first week at HZ

Are you a Dutch speaking student? Please visit our Dutch introduction page. We are happy that you have chosen us and hope that you will have a nice student time here. To make the start of your studies and your student days as pleasant as possible, we have a number of tips for you. Meet other (international) students, participate in activities and create unforgettable memories. The introduction week of 2022 will take place from 29 August until 2 September.

Good luck with your studies at HZ!

Introduction of your study programme

During the kick-off activities you will get to know your fellow students and get information about your study programme. The introduction week is a compulsory part of your study programme. The programme of the introduction week will be available around July 2022.

Tijdlijn-1

3-drinkeneten

F.I.S.A. is the international student association. They organise parties, movie nights and several activities. They can help you with practical information about studying at HZ. 

Go to Facebook page

Practical info

Find all information about arriving in the Netherlands at our website.

Practical information

krists-luhaers-AtPWnYNDJnM-unsplash

HZ Cult

If you would like to go to Barcelona, visit the best theatre performances and attend the coolest concerts with other students, then make sure you participate in HZ Cult activities. With a broad programme in the fields of music, theatre and city trips, HZ Cult offers plenty of choice.

 • Earn free credits
 • Receive discounts
 • You do not have to become a member

louis-hansel-shotsoflouis-TnzXG7y7nqw-unsplash

HZ Sport

Participate in student championships, water sports activities, sports outings or join the annual HZ Ski trip. Of course, at a student rate! You do not have to be a member to participate, but becoming a member does have many advantages:

 • Participate in various activities for free
 • Receive discounts
 • Discounts for various sports clubs
ik_ben_student-1

The Work Zone

The Work Zone offers you the best (side) jobs before, after and during your studies at HZ itself or at a company in Zeeland. Registration is entirely without obligation and free of charge. Would you like to register, or do you have a question? Go to www.theworkzone.nl or drop by in their office in HZ in Vlissingen.

Additional information

Before you start your studies, we are happy to give you some additional information about HZ and the use of My.HZ and HZ Learn.

 

Een bewuste studiekeuze vergroot de kans dat je straks succesvol bent in je studie. We vinden het daarom belangrijk dat je een bewuste studiekeuze maakt en willen je daar graag bij helpen. Per mail ontvang je een uitnodiging voor de studiekeuzecheck. Samen kijken we of de studie van jouw keuze past bij je interesses, kwaliteiten en motivatie.
Je hebt via Studielink een ‘Verzoek tot inschrijving’ ingediend voor een opleiding aan de HZ.

Hoe ziet het traject er nu verder uit tot de start van je studie

Heb je aangemeld tussen oktober en maart, dan blijft het vooralsnog even stil. Tussen maart en juni zullen er regelmatig nieuwe updates en informatie worden gedeeld op jouw HZ – Learn pagina.

Toelaatbaarheid o.b.v. je vooropleiding
Heb je bij je aanmelding een vooropleiding opgegeven die reeds behaald is en voldoet aan de vooropleidingseisen zoals vermeld op onze website, dan heb je voldaan aan deze eis. Indien je nog geen diploma hebt behaald, dan zullen wij dit t.z.t. (eind juni/begin juli) automatisch doorkrijgen via DUO.  Je hoeft hier verder niets voor aan te leveren, tenzij wij hier om vragen bij jou.

Begin juni vragen wij jou om het collegegeld te regelen d.m.v. het afgeven/regelen van een Digitale Machtiging via je Studielink account, want dan zal je inmiddels hopelijk hebben vernomen of je geslaagd bent voor je havo, vwo of mbo-4 examen (of 21+ toets) en hiermee toelaatbaar bent. Bij sommige opleidingen zijn er nog aanvullende vooropleidingseisen zoals bij de opleiding Leraar basisonderwijs, Maritiem Officier en Sportkunde. Voor de opleidingen aan de AD Academie te Roosendaal is er de extra toelatingseis ‘het voldoen aan de studiekeuzecheck’.  Als aan alle hiervoor genoemde eisen is voldaan, zullen wij je definitief inschrijven als student. Deze ‘status’ wijziging krijg je door via je Studielink account.

Heb je je aangemeld voor het ADA te Roosendaal , dan zal je via Avans Hogeschool verder geïnformeerd worden en heeft de informatie hierna vernoemd geen betrekking op jou.

Heb je je aangemeld voor een studie aan de HZ (locatie Vlissingen of Middelburg) en ben je niet eerder ingeschreven (geweest) bij ons, dan zal je binnen een paar minuten je inloggegevens ontvangen (op je privé e-mailadres)  voor je persoonlijke HZ account.

Oud-studenten/cursisten behouden hun studentnummer en gebruikersnaam. Indien je deze niet meer weet, stuur dan een mail naar helpdesk@hz.nl ; zij kunnen je hiermee helpen.

Niet ontvangen? Laat dit ons weten via csa@hz.nl dan kijken wij dit na voor je.

Aangemeld met startdatum 1 februari?
Vanaf 1 november ontvang je een Studielink mededeling om het collegegeld te regelen zoals hierboven beschreven staat bij ‘Collegegeld’.

Per mail heb je inloggegevens ontvangen voor toegang tot My.HZ en HZ Learn. Op My.HZ vind je onder andere je rooster, studieplan en boekenlijst. Daarnaast vind je er het laatste nieuws van de HZ en kan je onder andere je persoonlijke gegevens aanvullen.

In HZ Learn vind je alle informatie van je opleiding.
Voor het studeren als topsporter en het studeren met een functiebeperking zijn er speciale regelingen op de HZ. Hiervoor neem je contact op met de decaan van het domein waarin jij studeert.
Tijdens de Kick-off zal aan jou een studentenpas worden uitgereikt. Hiervoor dien je wel aan alle eisen te hebben voldaan, zoals genoemd hierboven bij: Na je aanmelding en dus ‘Ingeschreven’ bent (zie je status op je Studielink account). Daarnaast dien je een digitale pasfoto te hebben geplaatst in je persoonlijke profiel op je MyHZ account.

Waar gebruik je hem voor?
 • Printen en kopiëren
 • Materiaal lenen bij de Av-Dienst
 • Parkeren op het HZ-terrein
 • Betaalmiddel voor de HZ Catering
 • Als bibliotheekpas bij alle vestigingen van de ZB Bibli
 • otheek van Zeeland
Wil je op kamers? Bekijk eens het aanbod van:
 • APV Housing
 • Woningbouwvereniging L'Escaut
 • Villex
Een fiets nodig? Pak in een paar simpele stappen één van de 50 deelfietsen voor jouw reis. De fietsen zijn voorzien van een slot die je opent met een app. Zo haal je de fiets van het slot met je telefoon, sluit je het slot tussentijds met je telefoon en lever je ‘m aan het eind van je reis weer in op één van de inleverlocaties. Maak een account aan, download de app GoAbout en je kunt van start met je reis! Deelfiets Zeeland is een initiatief van CycleHub, Provincie Zeeland, GoAbout en de HZ.
Met je HZ inloggegevens kun je via Surfspot voordelig hardware en software tegen student tarieven. Hiervoor ga je naar www.surfspot.nl.
Wifi
Apple wifi instellen: Apple
Android wifi instellen :  Android 
Windows wifi instellen: Windows

Apps
Studenten App installeren
HZ Learn App installeren
 
All information about the current rules and regulation in the Netherlands and measures within HZ can be found on the HZ FAQ about the Corona virus under the “prospective students” section.
A conscious study choice increases your chances of being successful in your studies. We therefore think it is important that you make a conscious choice of study and would like to help you do so. You will receive an invitation for the study choice check by e-mail. Together we will find out if your study fits your interests, qualities and motivation.
Via email you will receive the request to make your personal data complete. After approval, you will receive login details for access to My.HZ and HZ Learn. On My.HZ you will find, among other things, your timetable, study plan and book list. You will also find the latest HZ news and you can amend your personal data, among other things.

In HZ Learn you can find all the information about your study programme.
HZ has special regulations for studying as a professional athlete or studying with a functional disability. To arrange this, please contact the counsellor of the domain in which you are studying.
You will receive your HZ student card during the HZ Kick-off. What can you use it for?
 • Printing and copying
 • Borrowing material from the audio-visual services
 • Parking on the HZ site
 • Payment method for HZ Catering
 • Borrowing books in the library
Do you want to live in student accomodation? These organisations can help you further:
 • APV Housing
 • Housing coorperation L'Escaut
 • Villex
Need a bicycle? Grab one of the 50 shared bicycles for your trip in a few simple steps. The bicycles are equipped with a lock that you open with an app. You can unlock the bike with your phone, close the lock with your phone and return it to one of the drop-off locations at the end of your journey. Create an account, download the GoAbout app and start your journey! Shared bike Zeeland is an initiative of CycleHub, Province of Zeeland, GoAbout and HZ.
With your HZ login credentials, you can purchase inexpensive hardware and software at student rates through Surfspot. To do this, go to www.surfspot.nl.

Wifi
Setup Wifi Apple 
Setup Wifi Android
Setup Wifi Windows

Apps
Student App
HZ Learn App